หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติเปิดตัวความคิดริเริ่มเพื่อช่วยให้แอฟริกาปรับตัวเข้ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติเปิดตัวความคิดริเริ่มเพื่อช่วยให้แอฟริกาปรับตัวเข้ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์การสหประชาชาติได้ริเริ่มโครงการใหม่เพื่อสนับสนุนชุมชนทั่วแอฟริกาในการปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการจัดการ อาจส่งผลกระทบสำคัญต่อชีวิตและการดำรงชีวิตในทวีปแอฟริกาพอร์ทัลข้อมูลที่เรียกว่าเครือข่ายความรู้การปรับตัวของแอฟริกา (AAKNet) ซึ่งเปิดตัวโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ( UNEP ) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับความรู้ การวิจัย การริเริ่มที่ประสบความสำเร็จ และความร่วมมือในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน่วยงานของ UN ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า

 “ความพยายามอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งทวีปทั่วโลกระดมความรู้ที่มีอยู่และจัดหาโซลูชั่นที่แข็งแกร่งสำหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อชีวิตและการดำรงชีวิตในแอฟริกา”

UNEP ระบุ UNEP ระบุว่าภัยพิบัติต่างๆ เช่น ความแห้งแล้งรุนแรงใน Sahel ในปี 2012 และ Horn of Africa ในปี 2011 ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบร้ายแรงต่อน้ำ ที่ดิน ดิน และทรัพยากรอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทวีป และความจำเป็นในการ สร้างภูมิต้านทานต่อแรงกดดันดังกล่าว

คาดว่าภาวะโลกร้อนจะก่อให้เกิดความท้าทายอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเศรษฐกิจในแอฟริกาส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ เช่น น้ำ เกษตรกรรม การประมง พลังงาน และการท่องเที่ยว

“ถึงกระนั้น ภูมิภาคนี้ก็ยังขาดความสามารถและทรัพยากรที่จำเป็นในการเผชิญกับความท้าทาย

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญ” UNEP กล่าว

AAKNet มุ่งหวังที่จะสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแอฟริกาโดยการให้บริการต่างๆ เช่น การรวบรวมความรู้ในการจัดการกับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องและการแบ่งปันข้อมูลทั่วทั้งภูมิภาคและประเทศ และให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับประเทศต่างๆ ในการพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ยังพยายามสร้างความร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานวิจัย องค์กรพัฒนาเอกชน และอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความคิดริเริ่มของ AAKNet จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับองค์กรชุมชน เกษตรกร และกลุ่มอื่นๆ เพื่อแบ่งปันความรู้และคำแนะนำในทางปฏิบัติ

ความคิดริเริ่มดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประเทศต่างๆ ยังคงเจรจากันต่อไปในการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ UN ที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงในประเด็นต่างๆ เช่น หนทางข้างหน้าในด้านการเงินด้านสภาพอากาศ การตอบสนองต่อช่องว่างการปล่อยมลพิษที่กว้างขึ้น และการขยายพิธีสารเกียวโต

ภายใต้พิธีสารปี 1997 ซึ่งระยะเวลาข้อผูกมัดแรกจะสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2555 37 รัฐ ซึ่งประกอบด้วยประเทศอุตสาหกรรมขั้นสูงและประเทศที่อยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบตลาด มีการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและข้อผูกพันในการลดหย่อนตามกฎหมาย

แนะนำ : เคล็ดลับต่างๆ | เว็บรวมวิธีต่างๆ How to | จัดอันดับซีรีย์ | รีวิวครีม